پیشگویی سال 94 متولد دی

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز چهار شنبه یکم آبان 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
نرم افزار مدت تماس


طالع بینی باستان

گوشواره ماه تولد گوشواره ماه تولد شما
 یك هدیه منحصر به فرد و فوق العاده | گوشواره ماه تولد دختران ایرونی | عمیق ترین تاثیرات روحی و روانی به همراه افزودن به قدرت جذابیت شما -
اینجا کلیک فرمایید
فال تاروت اندروید
دست بند ماه تولد دست بند ماه تولد شما
حتی دستبند شما با شخصیتتان سازگار خواهد بود
- جذابیت خود را چند برابر كنید
منطبق با سلیقه شما -
اینجا کلیک فرمایید
طالع بینی باستان
پیشگویی سال 94 متولد دی

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید.

طالع بینی سال بز 94 متولد دیطالع بینی سال 94 بز متولد دی

مرغ دلم که طاقت خاری زگل نداشت *** دیوانه رفته بود به گلــزار عاشقــی

درپرده و محصور اوایل سال گمان براین است که مخالفان را مانعی از راه بازداشته است.سرپناه امن را نادیده گرفتن و دامن زدن به شعله های بدبینی درچرخش ایام و سال شروع میشود و میتازید بر توسن اهداف و موانع درراه.دیده برقله های آرزو و و تپه های خیالات رادیدن که نزدیک میشوند هردم. و چه فکرها و چه سفرهای کوتاه مدت چندباره و تغییراتی جدید همزمان باتغییر محیط کار و محیط خانواده و بستر پیمایش  در مقابلتان.
یک متولد مرداد شما را به ریسکهای بیشتر می کشاند و خوش بینی غیرمعمول شما را در بهار به همراهی با این زاده ی برج اسد میتواند بکشاند.و داغ شدن چرخش پیچ و مهره ی کارها در ابتدای تابستان... حرارت بدنتان بالا رفته...تب که ندارید؟
گر چه از اواخر اردیبهشت با ورود مریخ به جوزا در براب رزحل محیط اطراف خود را پرهیجان و گاه آمیخته با برخی درگیریها می یابید و تا اواخر خرداد که حرارت حوادث بالا میرود و یکروز سه شنبه دیگر کلافه می شوید.
هنگام کار با وسائل برقی درمنزل مراقب باشید.مسئله ی خانه و سرپناه آخرای خرداد دوباره میتواند مشکل ساز شود..
و اما روحیه تان آخرای تیر متعصبانه برمخالفتهای خود پای خواهید فشرد.و این احتمال که به مرز افراط نزدیک شوید. طرف مقابل هم بی طاقت و ناصبور می نماید و ممکن است ضربه ای واردکند.تاثیر تصمیمات خود را بر دیگران سبک وسنگین کرده و بر دایره ی اعتدال گامتان بر زمین آید.
روزهای آخر مرداد که آمد مشتری بزرگ به حجره ی سنبله (شهریور) دخول می کند و فرصتهائی که باید دریابید.دخالت ناپیدای آنکه ظاهرش تغییر کرده ...مخالفانی ممکن است موقتا با شما دوستانه رفتار کنند و زمانی مناسب برای پایان دادن به برخی درگیریهای کهنه و قدیمی..می توان تغییری شاید مهم در تصمیمات گذشته تان را مشاهده کرد.برخی ضدیتهای پنهانی ایمانتان را به دوستی و روابط پا برجا به تزلزل و تردید.. خواهد کشانید.خصوصا دهه ی سوم مهر ماه از این آزردگیها خود را به کناری بکشید به کمک یافتن سرچشمه ی افکاری نو و شستشوی اندیشه های گذشته در آن.
موضوعی همچون امور ارثیه،زمین،خانه و ارتباطشان با خواهران و برادران اوایل آذر می تواند شما را به خود مشغول سازند.به نظر میرسد نه شما و نه نزدیکانتان در موضع تصمیم گیری محکمی قرار ندارید.آرام و با مشورت ،بدون تعصب و خشونت تصمیم بگیرید.آنها که با هنرها و ادبیات سروکاردارند با پی بردن به اندیشه و افکاری تازه آثار بدیع و نو را پردازش خواهندکرد.شاید هم دلتان برای سفری دور و دراز پر بکشد. خصوصا جوانترها که به دنبال یافتن راههای به حقیقت پیوستن رویاهایشان سفر را بستری می دانند برای تحقق آمال خود.پرواز آرام آرام اوج میگیرد.
و اما آخرای آذر متمرکزکنیدحواستــــان را چرا که اندیشه ای اغواآمیز و دور از رگه های حقیقت شاید نشات گرفته از القای موجودی درپس پرده شما را ناچار به اخذ تصمیمی کند و این تصمیم بهتر است حساب خاصی رویش باز نکنید مگر آنکه در زمینه ی امور هنری فعال باشید.اندیشه هایی پر رمز و راز می کشاند شما را به ابداع آثار انتزاعی و هنرمندانه.
و با ورود مریخ به برج قوس بیت دوازدهم شما در اسفنـــدماه مراقب حواس پرتیها و درگیریهای ناخواسته باشید.دقت بیشتر در جاده ها هنگام رانندگی و سخن آخر اینکه سیاره ی شما زحـــل درسال 1395 در حالت تربیع قرار میگیرد با مشتری در برج سنبله.تربیعی مهم چرا که سیاره تان در برج قوس بیت دوازدهم است.و نوعی خودفشاری و خودسانسوری برای افکار تازه ای که می یابید و عمل به آنها خود را به شدت محدود خواهید یافت و صبوری و تحمل در درازمدت حاصل نیـــکو به بارخواهد آورد.