محاسبه سن اندروید

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

پیامبر و تعبیر خواب

تعبیر خواب زینب (س) توسط پیامبر

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ به هنگام رحلت رسول خدا (ص ) امیرالمؤ منین (ع ) و فاطمه زهرا(س ) هر دو خوابى دیدند كه دلیل بر فوت رسول خدا بود، از این رو شروع به گریه و زارى كردند. زینب (س ) نزد رسول خدا(ص ) آمده گفت : ((اى جد بزرگوار! دیشب در خواب  – ادامه تعبیر خواب تعبیر خواب زینب (س) توسط پیامبر…

فال تاروت اندروید

حالات و زمان خواب

چون طعام بر مغز اثر می گذارد وخواب فعلی از افعال مغز است پس خوردن طعام بر مغز اثر می گذارد هر چه غذا زود هضم تر با شد اندامها و مغز و روح در هنگام خواب آرامش می یابند چنین خوابی را خواب طبیعی گویند ولی اگر غذا زیاد وسنگین باشد اندامها ومغز آرامش  – ادامه تعبیر خواب حالات و زمان خواب…

طالع بینی باستان

راههای تعبیر درست خواب

برای دست یافتن به تعبیری درست از خواب باید به مراحل زیر توجه نمود: الف . آن قسمت از خواب باید تعبیر شود كه دارای اهمیت است و یا به امری واقعی اشاره دارد ویا برای تنبیه بیننده ی خواب ویا مژده ای برای او باشدو یا سودی دنیوی و اخروی در آن باشد.به قسمتهایی  – ادامه تعبیر خواب راههای تعبیر درست خواب…

جوک های شیرازی

روایات درباره تعبیر خواب

حاكم از انس بن مالك روایت نموده است كه پیامبر(ص) فرمود : «ان الرؤیا تقع علی ما تعبر ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ینتظره متی یضعها فاذا رأی احدكم رؤیا فلا یحدث بها الا ناصحاً او عالماً » یعنی (خواب آنگونه كه تعبیر می شود ،اتفاق می افتد و واقع شدن آن مانند  – ادامه تعبیر خواب روایات درباره تعبیر خواب…

فال تاروت اندروید