محاسبه سن اندروید

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

صحت تعبیر خواب

حالات و زمان خواب

چون طعام بر مغز اثر می گذارد وخواب فعلی از افعال مغز است پس خوردن طعام بر مغز اثر می گذارد هر چه غذا زود هضم تر با شد اندامها و مغز و روح در هنگام خواب آرامش می یابند چنین خوابی را خواب طبیعی گویند ولی اگر غذا زیاد وسنگین باشد اندامها ومغز آرامش  – ادامه تعبیر خواب حالات و زمان خواب…

فال تاروت اندروید

خواب خوب و بد در ماه های قمری

ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود. ماه ربیع الثانی: خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود. جمادی الاول خریدو فروش نکند. جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود. ماه رجب : گشایش ابواب خیر است- و خواب بد را به خوبی  – ادامه تعبیر خواب خواب خوب و بد در ماه های قمری…

نرم افزار مدت تماس

جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب روز های ماه شمسی

در روایت ازسلمان فارسی (ره): روز ۶ ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود. روز ۹ ام ماه : همان روز تعبیرش ظاهر می شود. روز ۱۱ ام ماه شمسی : بعد از ۲۰ روز. روز ۱۳ ام ماه : بعد از ۹ روز تعبیر می شود. در روز ۱۴  – ادامه تعبیر خواب جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب روز های ماه شمسی…

فال تاروت اندروید

آیا تعبیر خواب صحت دارد؟

تعبیر خواب صحت دارد و قرآن و حدیث از آن خبر داده است. البته همه کس نمی تواند تعبیر خواب کنند و نیزهمه‌ خواب ها تعبیر ندارد. قرآن کریم می‌فرماید: عزیز مصر خوابی دید و از معبّران خواست آن را تعبیر کنند، ولی آنان از تعبیر این خواب عاجز شده و نتوانستند، لیکن حضرت یوسف  – ادامه تعبیر خواب آیا تعبیر خواب صحت دارد؟…

نرم افزار محاسبه سن