خالد بن علی بن محد العنبری گوید : مکیدن در خواب، بر به دست آوردن پول و ثروت دلالت دارد.

فال تاروت اندروید