روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

دیدن بار در خواب

بار سنگين

درکتاب سرزمين روياها آمده است : زير يك بار سنگين كمرتان خم شده : محتاج ديگران خواهيد شد . اشخاص ديگر بار سنگين حمل مي كنند : خوشبختي بچه ها بار سنگين حمل مي كنند : پيشرفت و امتياز دوستان بار سنگين حمل مي كنند : پول شما بيشتر خواهد شد

فال تاروت اندروید

بار

منوچهر مطيعی تهراني گويد: ديدن بارهاي زياد در خواب، آنچنان که در انبار هست يا در محوطه اي ديده مي شود خير و نيکي است. بارکشيدن سود بردن است در صورتي که آن بار متعلق به خودتان باشد و در عالم خواب بدانيد باري که مي کشيد و مي بريد به خودتان تعلق دارد نه  – ادامه تعبیر خواب بار…

طالع بینی باستان