روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

خواب اتو کردن

اطو کردن

درکتاب سرزمين روياها آمده است : لباسها را اطو مي كنيد : رقيبانتان براي شما دردسر جور مي كنند. لباسهاي يك مرد را اطو مي كنيد : يك عشق بزرگ و يك كانون خانوادگي آسوده لباسهاي زنانه را اطو مي كنيد : مشاجره با شوهر ملحفه اطو مي كنيد : نبايد در حال حاضر پايبند  – ادامه تعبیر خواب اطو کردن…

طالع بینی باستان

اتو کردن

ليلا برايت میگويد: ديدن يا استفاده كردن اتو در خواب، نشانه‏ى به پيروزى رسيدن در كارها است. اگر در خواب ديديد لباسى را سوزانيده‏ايد، به اين معنا است كه موقعيت خوبى براى آرامش روحيتان پيش مى‏آيد.   آنلي بيتون می‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد لباسي اتو مي كنيد ، نشانة آن است كه اوضاع كار  – ادامه تعبیر خواب اتو کردن…

فال تاروت اندروید