فال تاروت رایگان

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

جدول زمان بندی تعبیر خواب

خواب خوب و بد در ماه های قمری

ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود. ماه ربیع الثانی: خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود. جمادی الاول خریدو فروش نکند. جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود. ماه رجب : گشایش ابواب خیر است- و خواب بد را به خوبی  – ادامه تعبیر خواب خواب خوب و بد در ماه های قمری…

نرم افزار محاسبه سن

جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب روز های ماه شمسی

در روایت ازسلمان فارسی (ره): روز ۶ ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود. روز ۹ ام ماه : همان روز تعبیرش ظاهر می شود. روز ۱۱ ام ماه شمسی : بعد از ۲۰ روز. روز ۱۳ ام ماه : بعد از ۹ روز تعبیر می شود. در روز ۱۴  – ادامه تعبیر خواب جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب روز های ماه شمسی…

طالع بینی باستان