روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر رنگ آبی

رنگ ها

محمد بن سیرین گوید: رنگ سفید به خواب دیدن در جامه ها و غیرآن، دلیل بر صلاح و پاکی دین کند و رنگ سرخ درخواب، مردان رنج و کراهت بود و زنان را نیکو بود و رنگ سبز از جام ها و غیر آن مردان را و زنان را در دین و دنیا، و خیر  – ادامه تعبیر خواب رنگ ها…

طالع بینی باستان

آبي

درکتاب سرزمين روياها آمده است : لباسهايي به رنگ آبي ميخريد : انرژي شما خارق العاده است. رنگ آبي روشن : شادي بزرگي نصيب فرزندانتان خواهد شد . رنگ آبي تيره : خوشبختي كه ديگران باعث آن هستند. ديگران رنگ آبي ميزنند : يك زندگي زناشويي آسوده و خوشبخت

فال تاروت اندروید