حضرت صادق (ع) می فرماید: اگر کسی خوابی دیده و فراموش کرده و معبر بخواهد خواب او را بداند راهش آن است که نامش را بپرسد و حروف نام او را بشمارد و جمع کند آنگاه نه نه طرح کند و باقیمانده را ملاحظه کند مثلا اگر نه مانده است شهر ها را در خواب  – ادامه تعبیر خواب موارد بیاد آوری خواب…

طالع بینی باستان