روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر بار

بار سنگين

درکتاب سرزمين روياها آمده است : زير يك بار سنگين كمرتان خم شده : محتاج ديگران خواهيد شد . اشخاص ديگر بار سنگين حمل مي كنند : خوشبختي بچه ها بار سنگين حمل مي كنند : پيشرفت و امتياز دوستان بار سنگين حمل مي كنند : پول شما بيشتر خواهد شد

نرم افزار محاسبه سن

بار

منوچهر مطيعی تهراني گويد: ديدن بارهاي زياد در خواب، آنچنان که در انبار هست يا در محوطه اي ديده مي شود خير و نيکي است. بارکشيدن سود بردن است در صورتي که آن بار متعلق به خودتان باشد و در عالم خواب بدانيد باري که مي کشيد و مي بريد به خودتان تعلق دارد نه  – ادامه تعبیر خواب بار…

طالع بینی باستان