روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر انبر

انبر آتش

ليلا برايت میگويد: ديدن انبر آتش در خواب، به اين معنا است كه بايد با اعتماد به نفس بيشترى به انجام كارها بپردازيد.

نرم افزار محاسبه سن

انبر

درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب انبر : در يك مشاجره بزرگ گرفتار ميشويد از انبر استفاده مي كنيد : دشمنان در پي شكست شما هستند . انبر مي خريد : بدشانسي دشمنان از انبر استفاده مي كنيد : دردسر و مشكلات بسيار

نرم افزار مدت تماس