روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر اسباب

اسباب سفر

لوک اويتنهاو مي گويد : ديدن : از دست دادن شغل شما را تهديد ميکند سفر کردن با بار بسيارزياد : غم و غصه و يا خرج بيهوده   درکتاب سرزمين روياها آمده است : اسباب سفر درخانه : يك مسافرت در پيش است . اسباب سفر در خيابان : وسائل شخصي شما ربوده ميشود  – ادامه تعبیر خواب اسباب سفر…

فال تاروت اندروید

اسباب خانه

ليلا برايت میگويد: تميز كردن اثاثيه‏ى خانه در خواب، نشانه‏ى بهبود اوضاع اقتصادى است.

فال تاروت اندروید

اسباب

درکتاب سرزمين روياها آمده است : ۱ اسباب آشپز خانه : فقر ۲ لوازم التحرير : خطر خيانت ۳ اسباب فلزي : مرگ ۴ اسباب چوبي : از ولخرجيهاي بيهوده بپرهيزيد ۵ اسباب سربي : ثروت ۶ اسباب و آلات مي سازيد : رنج و ناكامي ۷ اسباب چيني : بيماري شما فروشنده اسباب هستيد  – ادامه تعبیر خواب اسباب…

نرم افزار مدت تماس