روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر آب دادن

آبياري گلها

لوک اويتنهاو مي گويد : آبياري گلها : سرگرمي هاي خوشايندي خواهيد داشت

نرم افزار مدت تماس

آب دادن

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه بي بها آب به مردم همي داد، دليل كند كه در دنيا و آخرت خير او به مردم برسد و جايگاه خراب آبادان كند.   حضرت دانيال گويد: آب دادن مردمان را،دليل كند بر دين و ديانت و كردارهاي نيك و پسنديده

طالع بینی باستان