ليلا برايت مى‏گويد: مشاهده‏ى بشقاب در خواب، بيانگر شركت در يك مهمانى دوستانه است. اگر در خواب ببينيد كه بشقابتان شكسته، نشان‏دهنده‏ى آن است كه در يكى از كارهايتان سود فراوانى نصيب مى‏شود. آنلي بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى بشقاب مسى در خواب، بيانگر آن است كه عده‏اى تلاش مى‏كنند تا خانواده‏تان را از هم بپاشند. ديدن  – ادامه تعبیر خواب بشقاب …

فال تاروت اندروید