روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

اشتباه

اشتباه

ليلا برايت می‏گويد: اگر در خواب دچار اشتباهى شويد، نشانه‏ى بى‏احترامى ديگران نسبت به شما است. اگر از قبل اشتباهى انجام داده‏ايد و آن را در خواب ببينيد، بدين معنا است كه اهميت زيادى به خود مى‏دهيد.   درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما در اشتباه هستيد : دوستان شما را سرزنش خواهند كرد  – ادامه تعبیر خواب اشتباه…

فال تاروت اندروید

آب سرد

لوک اويتنهاو مي گويد : آب سرد : شما در اشتباه هستيد

نرم افزار مدت تماس