روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

اسارت

اسارتگاه

آنلي بيتون میگويد: ۱ـ ديدن اسارتگاه در خواب ، علامت آن است كه به بدبختي دجار خواهيد شد . ۲ـ اگر خواب ببينيد فردي از اسارتگاه آزاد مي شويد ، علامت آن است كه سرانجام از شر بدبختي و نوميدي خود را آزاد خواهيد ساخت .

نرم افزار محاسبه سن

اسارت

آنلي بيتون میگويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد اسير شده ايد ، نشانة آن است كه احتمالاً درگير خيانتي خواهيد شد ، كه اگر نتوانيد آن را حل و فصل كنيد ، بدبخت و نوميد مي شويد .اگر در خواب ببينيد كسى زندانى شده است، نشانه‏ى آن است كه شغلى در سطح پايين به دست مى‏آورديد.  – ادامه تعبیر خواب اسارت…

طالع بینی باستان