روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

اتو کردن در خواب

اطو کردن

درکتاب سرزمين روياها آمده است : لباسها را اطو مي كنيد : رقيبانتان براي شما دردسر جور مي كنند. لباسهاي يك مرد را اطو مي كنيد : يك عشق بزرگ و يك كانون خانوادگي آسوده لباسهاي زنانه را اطو مي كنيد : مشاجره با شوهر ملحفه اطو مي كنيد : نبايد در حال حاضر پايبند  – ادامه تعبیر خواب اطو کردن…

نرم افزار مدت تماس

اتو کردن

ليلا برايت میگويد: ديدن يا استفاده كردن اتو در خواب، نشانه‏ى به پيروزى رسيدن در كارها است. اگر در خواب ديديد لباسى را سوزانيده‏ايد، به اين معنا است كه موقعيت خوبى براى آرامش روحيتان پيش مى‏آيد.   آنلي بيتون می‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد لباسي اتو مي كنيد ، نشانة آن است كه اوضاع كار  – ادامه تعبیر خواب اتو کردن…

فال تاروت اندروید