روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آرزو

اميد

ليلا برايت می‏گويد: اگر در خواب احساس كنيد كه نسبت به موضوعى اميدوار هستيد، نشانه‏ى از دست دادن يك چيز مهم است.   درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب اميد و آرزو : دوستان خوبتان را از دست مي دهيد . اميدتان را از دست مي دهيد : يك دوره خوشي در پيش است  – ادامه تعبیر خواب اميد…

نرم افزار مدت تماس

آرزو

درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما يك آرزو داريد : با يك دشمن قديمي آشتي ميكنيد. ديگران آرزو دارند : مشاجره در فاميل دوستان شما يك آرزو دارند : تغيير مهم در ميان اطرافيان شما آرزوهاي چيزهاي غير ممكن را داريد : فراواني چيزي را كه آرزويش را داريد بدست مي آوريد : سرافكندگي  – ادامه تعبیر خواب آرزو…

فال تاروت اندروید