روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

پیشرفت

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر در خواب مشاهده کنید که در شغلتان پیشرفت کرده‏اید، یعنی به مقامات بالایی دست پیدا خواهید کرد. اگر خواب ببینید اطرافیانتان در کارهایشان پیشرفت کرده‏اند، به معنی آن است که رابطه‏ی نزدیک‏تری با دوستانتان برقرار خواهید کرد.

نرم افزار مدت تماس