روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

پیروزی

لیلا برایت می‏گوید:

اگر خواب بینید که در جنگی پیروز شده‏اید، نشان‏دهنده‏ی رسیدن به موفقیت‏های کوتاه مدت است.

هانس کورت می‏گوید:

پیروزی در انجام کارها، در خواب بیانگر آن است که مقابل دشمنانتان ایستادگی می‏کنید.

نرم افزار محاسبه سن