روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

پا در میانی

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

تعبيرپادرميانى درخواب برسه وجه است :

۱٫نزد كسى كه پادرميانى او را كرده است مقيم مى شود.

۲٫به او عنايت و توجه مى كند.

۳٫خير و منفعت به او مى رسد.

اكر ببيند از بايندان(وساطت و ميانجي) كسى بيرون آمد ، تعبيرش بر خلاف اين است.

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,