روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

پادگان

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن پادگان در خواب، نشانه‏ى آن است كه محل زندگيان را تغيير خواهيد داد. اگر در خواب خود را در حياط پادگان ديديد، نشانه‏ى آن است در يكى از كارهايتان دچار شك مى‏شويد. اگر خواب ببينيد كه پادگان را ترك مى‏كنيد، بيانگر داشتن اوقات خوش است. پادو

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن پادو در خواب بيانگر آشنايى با افراد غيرقابل اعتماد است. اگر زنى در خواب ببيند كه در جايى مشغول پادويى است، بيانگر دخالت در يك كار احمقانه است.

طالع بینی باستان
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,