روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

نیروی دریایی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب نیروی دریائی : كار و شغلتان را از دست میدهید .

شما در نیروی دریائی هستید : بیماری

نیروی دریائی را ترك می كنید : شادی و احترام

یك مرد متاهل خواب ببیند كه در نیروی دریائی است : زنش به او خیانت می كند .

یك زن خواب ببیند كه شوهرش در نیروی دریائی است : شوهر او زناكار است .

پسرها در نیروی دریائی : پول بدست می آورید .

افسران درجه دار نیروی دریائی : نگرانی عشقی

افسران جزء نیروی دریائی : به هدفتان خواهید رسید .

ملوانان نیروی دریائی : علامت تباهی در كارها

دوستان در نیروی دریائی : بیماری

دشمنان در نیروی دریائی : دارائی خود را از دست می دهید .

طالع بینی باستان