روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

نظر بزرگان غربی درباره تعبیر خواب

ارسطو: خواب و رویا وسیله ایی است برای بازجویی روانی و ریشه اش از شیاطین است و جنبه ی ملکوتی و خدایی ندارد.

بورداخ: خواب موقعی ظهور میکند که ذهن از راه حواس تحریک نشود.

موری: ما خواب گفته ها، آرزوها، خواستها و کرده های خود را میبینیم.

جسن: محتوی خواب و رویا همواره کم و بیش تابع شخصیت فردی، سن،جنس،وضع،تحصیلات،عادات،حوادث و تجارب تمام دوران زندگی میباشد.

ویگانت: اغلب اوقات کاملا آشکار است که خواب و رویا عوض آنکه ما را از این عالم عادی و معنوی نجات بدهد،مجددا به همین عالم بازمیگرداند.

گروپ: دسته ایی از خوابها و رویاها که ریشه شان در زمان حال یا گذشته بوده و به هیچ وجه از آینده خبری نمی داده اند. در عوض دسته ی دیگری از خواب ها و رویاها، خبر از آینده میدادند.

فال تاروت اندروید