روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

موسی پیامبر

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

دیدن موسی پیامبر(ع) در خواب، نشانه تسلط و پیروزی اهل حق بر اهل باطل و هلاکت و نابودی ستمگران و قدرتمندان است. ممکن است دیدن موسی(ع) در خواب، به گرفتار بلا و مصیبت شدن و جدا شدن از خانواده و خویشان، از دوران کودکی تعبیر شود. دیدن آن حضرت در خواب ممکن است بر سفری دریایی و سرانجامی نیک نیز، دلالت داشته باشد. اگر کسی در خواب ببیند كه عصای حضرت موسی را در دست دارد، به درجه و مقامی بلند میرسد و بر دشمنانش پیروز میگردد.

فال تاروت اندروید