روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

موذن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

مؤذن در خواب، بر شخصی دلالت دارد که دیگران را به خیر و نیکوکاری دعوت میکند و ممکن است بر انجام مراسم حج و زیارت خانه خدا دلالت داشته باشد. اذان گفتن ممکن است به دزدی کردن نیز، تعبیر شود. اگر کسی در خواب ببیند که زنی از بلندگوی مسجد اذان میگوید، نشانه آن است که در آن منطقه بدعتهای زیادی در دین به وجود میآید.

فال تاروت اندروید