روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

منشور نامه

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

اگر بیند پادشاه منشوری به وی داد و به خط سبز نوشته بود. دلیل كه حق تعالی او را بیامرزد و از وی خشنود شود.

 

اگر كسی بیند پادشاهی یا عالمی یامرد صالحی منشور به وی داد كه در آن كلام ها نوشته بود، دلیل بر سعادت دنیا و آخرت بود. اگر در آنجا سخنان بد نوشته بود، دلیل به خلاف است.

نرم افزار مدت تماس