روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

مسکن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما در جستجوی مسكن هستید : مشكلات مهم و بزرگ گریبانگیر شما خواهند شد

یك مسكن موقت پیدا می كنید : تنهائی و نگرانی

یك مسكن دائمی پیدا می كنید : خوشبختی درخانه

یك مسكن بسیار زیبا پیدا میكنید : یك دورة خوشی و شادی شروع می شود .

نرم افزار محاسبه سن