روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

مریضی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خود را در یك مریضخانه می بینید : بدشانسی در آینده

دیگران در مریضخانه هستند : یك كارخوشایندو خبرهای خوش

دشمنان در مریضخانه هستند : بدبختی

بچه ها در مریضخانه هستند : كمبود مالی

حال شما كاملاً خوب شده و مریضخانه را ترك میكنید : بر مشكلات پیروز می شوید .

یك راهبه در مریضخانه به شما كمك می كند : خداوند به شما كمك خواهد كرد .

شما در یك مریضخانه بستری هستید برای درمان روانی : اخلاق تند و پرهیجان خود را بیشتر كنترل كنید .

فال تاروت اندروید