روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

مانع

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما از یك مانع بالا می روید : كاری كه می كنید با موفقیت روبرو می شود .

از روی یك مانع به زمین می خورید : شما سعی دارید كارهائی بالاتر از حد توانائی خود انجام دهید

از روی یك مانع عبور می كنید : بطریقة مشكوكی برای خود پول فراهم می كنید .

دیگران از روی یك مانع عبور می كنند : یكی از دشمنان شما مرده است .

نرم افزار مدت تماس