روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

لهجه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما لهجه دارید : سفری طولانی در پیش دارید

با لهجة خارجی صحبت می كنید : مراقب سلامتیان باشید صحبت دیگران را با لهجة خارجی میشنوید : خبرهای خوش

شما به كلمات لهجه می دهید : تغییرات كلی در اطراف شما روی خواهد داد .

نرم افزار مدت تماس