روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تیمارستان

لوک اویتنهاو می گوید :

تیمارستان : غمی بزرگ

هانس کورت می‏گوید:

مشاهده‏ی تیمارستان در خواب، نشان‏دهنده‏ی بروز بیماری و مشکلات است.

آنلی بیتون می‏گوید:

دیدن تیمارستان در خواب ، دلالت بر آن دارد که به بیماریی مبتلا خواهید شد ، یا در روابط شکست خواهید خورد ، باید تلاش کنید با تفکر بر این مشکلات فایق شوید .

نرم افزار محاسبه سن
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,