روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تیر چراغ برق

لیلا برایت می‏گوید:

دیدن تیر چراغ برق در خواب، نشانه‏ی آن است که مسؤولیت مهمی را بر عهده‏ی شما گذاشته‏اند.

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر در خواب خود را روی تیر چراغ برق ببینید، به این معنا است که باید دقت بیشتری کنید تا به دام دشمنان نیافتید.

طالع بینی باستان
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,