روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تیر اندازی

آنلی بیتون می‏گوید:

شنیدن صدای تیراندازی در خواب ، نشانة آن است که به علت خودخواهی بیش از اندازه همسرتان از شما بیزار می شود .

لیلا برایت می‏گوید:

اگر در خواب به کسی تیراندازی می‏کنید، نشانه‏ی آن است که دچار گرفتاری و دردسر خواهید شد. اگر خواب ببینید که مورد اصابت تیری قرار می‏گیرید، نشانه آن است که در کارتان با شکست مواجه می‏شود. اگر ببینید که شما را تیرباران می‏کنند، یعنی در شغلتان پیشرفت می‏کنید.

طالع بینی باستان
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,