روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تکه نان

لیلا برایت می‏گوید:

دیدن نان در خواب، نشانه‏ی به دست آوردن ثروت است. اگر در خواب به پرندگان خرده نان می‏دهید، به معنای آن است که بخت و اقبال به شما رو می‏آورد.

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,