روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تورم لوزه

آنلی بیتون می‏گوید:

متورم شدن لوزه در خواب، بیانگر انجام کارهای خسته‏کننده است. اگر در خواب لوزه‏ی کسی را متورم ببینید، یعنی بیماری شما را تهدید می‏کند.

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,