روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تهی دست

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر در خواب مشاهده کنید، فقیر شده‏اید، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. مشاهده‏ی افراد فقیر و تهیدست در خواب، به این معنا است شخصی از شما درخواست کمک دارد.

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,