روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تهاجم

لوک اویتنهاو می گوید :

تهاجم مراقب شرافت خود باشید

از دست یک دوست عصبانی بودن : یک دوست خوب

عصبانی بودن از دست کسی که به او علاقمند هستید : عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاری

عصبانی شدن : سوء تفاهم در خانواده

مورد تهاجم قرار گرفتن : اخبار ناخوشایند

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,