روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تنبیه شدن

آنلی بیتون می‏گوید:

تنبیه شدن در خواب، بیانگر آن است که کارتان را به خوبی انجام نمی‏دهید. اگر در خواب کسی را تنبیه کنید، نشانه‏ی آن است که برای مدتی بد خلق و عصبی شده‏اید.

طالع بینی باستان
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,