روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تله

هانس کورت می‏گوید:

دیدن تله در خواب، بیانگر گرفتاری و توطئه‏ی دشمنان است.

لیلا برایت می‏گوید:

دیدن تله موش خالی در خواب، نشانه‏ی آزار و اذیت دشمنان است. اگر خواب ببینید موشی در تله گیر افتاده، به معنای آن است که درگیر مشکلات خواهید شد. اگر در خواب مشاهده کنید که تله موش صحرایی کار می‏گذارید، یعنی توطئه‏ی دشمنان را بر ملا می‏سازید. دیدن حشرات، بیانگر آن است که عده‏ای بر علیه شما نقشه می‏کشند.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید در تله ای افتاده اید ، نشانة آن است که در زندگی فریب کسی را خواهید خورد .

۲ـ اگر خواب ببینید نمی توانید خود را از تله ای که در آن افتاده اید نجات بدهید ، علامت آن است که بدبختی بزرگی گریبانتان را خواهد گرفت .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند معشوقش او را از تله نجات می دهد ، نشانة آن است که همسری لایق و وفادار خواهد داشت .

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,