روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تقلید

لوک اویتنهاو می گوید :

تقلید کردن : نیک بختی در امور کاری

آنلی بیتون می‏گوید:

تقلید کردن در خواب، علامت آن است که مرتکب اشتباهی می‏شوید.

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,