روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعهد

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر درخواب نسبت به کاری تعهد داده باشید، به معنای آن است که عده‏ای باعث آزار شما می‏شوند. اگر در خواب کسی را ببینید که نسبت به شما متعهد می‏شود، بیانگر آن است که کاری می‏کنید که نزد دیگران محبوب می‏شوید.

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,