روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

ترکه

لیلا برایت می‏گوید:

دیدن ترکه در خواب، نشانه‏ی آن است که مرتکب اشتباهی می‏شوید. اگر در خواب کسی شما را با ترکه کتک زد، به این معنا است که به اهدافتان می‏رسید. اگر شما کسی را با ترکه کتک زدید، یعنی در انجام یکی از کارهایتان موفق نمی‏شوید.

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,