روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

ترور

لیلا برایت می‏گوید:

اگر در خواب ترور کسی را ببینید، به معنای آن است که باید در انجام کارها بیشتر مراقب باشید. اگر خواب ببینید که خودتان کسی را ترور می‏کنید، یعنی مرتکب اشتباهی می‏شوید.

نرم افزار مدت تماس
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,