روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تره فروشی

خلف اصفهانی می‏گوید:

اگر کسی به خواب بیند تره ‏فروشی کرد، تأویلش نیکو است، زیرا که به دست او کاری رود که همه‏ی خلق را بدان احتیاج بود و تره خوردن به خواب، بیماری و مفلسی و غم و اندوه است.

طالع بینی باستان
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,