روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تدفین

هانس کورت می‏گوید:

اگر خواب ببینید که در مراسم خاکسپاری یکی از نزدیکانتان شرکت می‏کنید، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید تا دچار گرفتاری و بیماری نشوید. اگر در مراسم خاکسپاری همه ناراحت و غمگین باشند، به این معنا است که دچار غم و اندوه می‏شوید.

لیلا برایت می‏گوید:

اگر در خواب مراسم خاکسپاری یک غریبه را ببینید، نشانه‏ی به دست آوردن پول و ثروت است. دیدن مراسم تدفین یک شخص بلند مرتبه در خواب، نشانه‏ی موقعیت‏های خوب شغلی است. اگر در خواب مشاهده کنید که با خانواده‏ی خود به یک مراسم تدفین می‏روید، نشانه‏ی جدایی از دوستان است. اگر با لباس مشکی در مراسم خاکسپاری کسی شرکت کنید، یعنی یکی از نزدیکان خود را از دست می‏دهید،شرکت در مراسم خاکسپاری پدر یا مادر خود در خواب، نشانه‏ی شکست در انجام کارها است.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید در مراسم تدفین خویشاوندی شرکت کرده اید و آفتاب بر عزاداران می تابد ، نشانة سلامتی اقوام و خویشان است و همچنین نشانة در راه بودن جشن ازدواج یکی از اقوام شماست . اما اگر خواب ببینید هوا بارانی و گرفته به نظر می رسد ، دلالت بر آن دارد که بزودی خبر بیماری کسی را می شنوید که از شما دور است ، و در محیط کار احساس کاهلی و رخوت می کنید .

۲ـ اگر خواب ببینید در مراسم تدفین ، عزاداران چهره هایی غمزده به خود گرفته اند ، نشانة آن است که بزودی بر محیط هایی نامطلوب پا خواهید گذاشت .

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,