روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تجملات

لیلا برایت می‏گوید:

اگر در خواب ببینید که با تجملات زندگی می‏کنید، به این معنا است که در امور مالی دچار ضرر می‏شوید.

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر در خواب زن فقیری ببیند که از تجملات زندگی لذت می‏برد، به این معنا است که تغییر و تحولاتی خوشایند پیش رو دارد.

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,