روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تجارت

لیلا برایت می‏گوید:

تجارت کردن در خواب، نشانه‏ی بستن قراردادهای مهم است.

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر در خواب ببینید که در تجارتی شکست می‏خورید، یعنی باید برای مدتی با مشکلات زیادی مبارزه کنید.

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,