روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تبرئه

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر در خواب به خاطر گناهی که مرتکب شده‏اید، تبرئه شوید نشانه‏ی آن است که از راه‏های غیرقانونی پول فراوانی به دست می‏آورید و اگر دیگران تبرئه شوند، به معنای آن است که به همراه دوستانتان روزهای خوبی پیش رو دارید.

نرم افزار محاسبه سن
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,