روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تاج گل

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دبدن تاج گلی با طراوت و تازه در خواب ، علامت آن است که فرصتهایی بزرگ را برای کسب توانایی و اقتدار در دستهای شما قرار خواهد گرفت .

۲ـ دیدن تاج گلی پژمرده در خواب ، نشانة آن است که در امور عاشقانه شکست خواهید خورد .

۳ـ دیدن تاج گلهای مخصوص عروسی در خواب ، علامت آن است که دورة سخت زندگی به زودی به پایان خواهد رسید .

اچ میلر می‏گوید:

اگر در خواب دیدید که تاج گلی بر سر گذاشته‏اید، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است. اگر در خواب تاج گلی از گل‏های دلخواه‏تان دیدید، نشانه‏ی رسیدن به اهدافتان است. دیدن تاج گل برای مراسم عزاداری، نشانه‏ی آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید.

فال تاروت اندروید
برچسب ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,